Z życia szkoły

Lekcja anatomii w prosektorium

  Uczniowie klas III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej w Żurominie pod opieką p. Marty Liszewskiej, p.  Jolanty Kosek – Woźnowskiej i p. Beaty Łasickiej 24 października b.r. zagościli w progach Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Otrzymaliśmy zaproszenie od naszej absolwentki (koordynatora projektu) Katarzyny Przybyłek do udziału w projekcie „Medycyna na Start” odbywającego się w ramach Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej SCOME. Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland, studenci 2 i 3 roku kierunku lekarskiego, wolontariusze poprowadzili niezwykle interesujące zajęcia z licealistami. Dzięki temu nasza młodzież zgłębiła podstawową wiedzę z zakresu anatomii ogólnej. Miała również okazję zwiedzić prosektorium oraz dowiedzieć się jak wygląda proces donacji i preparacji ciał.
  Dzięki tym doświadczeniom przyszli maturzyści mogli odbyć pierwszy sprawdzian przed rozpoczęciem studiów na kierunkach medycznych i pokrewnych. Młodzież była również pod ogromnym wrażeniem zaangażowania prowadzących studentów. Uczniowie wraz z opiekunami bardzo dziękują za zaproszenie do udziału w projekcie. Zajęcia te spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów naszej szkoły, dlatego też jeszcze w grudniu tego roku weźmie w nich udział kolejna grupa młodzieży.


Lokalne obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

  Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości miały wyjątkowy charakter. 11 listopada 2018 roku to 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie naszej szkoły wraz z p. dyrektorem Wojciechem Gralewskim, opiekunami p. Martą Liszewską i p. Andrzejem Morawskim włączyli się do uczestniczenia w lokalnych obchodach tego niezwykłego wydarzenia. Odbyła się uroczysta msza św. w kościele parafialnym z udziałem władz miasta i powiatu, przedstawicielami służb mundurowych, szkół, przedszkoli i innych organizacji. Całość dopełniały występy Żuromińskiej Orkiestry Dętej. Następnie przemaszerowano pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odczytano apel poległych i złożono kwiaty. Kolejnym punktem programu był występ grupy "Podlaska Piechota" oraz koncert chóru nauczycielskiego Sonata w Żuromińskim Centrum Kultury.


                                                               <Więcej Zdjęć>KONKURS „OSOBOWOŚĆ ROKU”

REGULAMIN KONKURSU „OSOBOWOŚĆ ROKU”
 1. W celu uhonorowania uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie wyróżniających się inicjatywą, aktywnością i wrażliwością społeczną ustanawia się nagrodę „Osobowość Roku”.
 2. Laureatem Konkursu zostaje uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie, który
 w danym roku szkolnym:
a)    posiada wyróżniające się cechy osobowe, np. kreatywność, kultura osobista, sumienność, odpowiedzialność, energia, pasja,
b)   charakteryzuje się ponadprzeciętną inicjatywą,
c)    wyróżnia się pod względem aktywności i wrażliwości społecznej,
d)   przejawia skuteczność podejmowanych działań na rzecz środowiska lokalnego
 i promocji szkoły
 1. Przebieg konkursu nadzoruje nauczyciel – koordynator ds. konkursu, powołany przez Dyrektora Szkoły.
 2. Kandydatów do Konkursu mogą zgłaszać nauczyciele lub uczniowie Szkoły. Zgłoszenia przyjmuje koordynator do spraw konkursu i sekretariat Szkoły.
 3. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 1 kwietnia każdego roku szkolnego.
 4. Zgłoszenie następuje w formie pisemnej i powinno zawierać: dane zgłaszającego, dane kandydata i uzasadnienie. Zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych, nie podlegają rozpoznaniu.
 5. Laureata konkursu wybiera Kapituła, w skład której wchodzą:
a)   przedstawiciel dyrekcji szkoły,
b)   dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej,
c)   dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, laureaci z poprzednich lat, będący nadal uczniami szkoły,
d)  nauczyciel – koordynator ds. konkursu.
 1. Kapituła ustala szczegółowe zasady swojej działalności.
 2. Laureat konkursu otrzymuje nagrodę w postaci statuetki.  
 3. Nagroda jest wręczana podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, a w przypadku, gdy laureatem jest uczeń klasy trzeciej – podczas uroczystości zakończenia nauki klas trzecich.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 

Uroczystości 1 września

 

Reprezentacja naszej szkoły 1 września 2018 roku wzięła udział w uroczystych obchodach 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej. W kościele parafialnym odbyła się msza św. w intencji ojczyzny, z udziałem władz miasta i powiatu, przedstawicieli służb mundurowych, szkół oraz orkiestry. Następnie przemaszerowano pod pomnik Orła Białego, gdzie złożono kwiaty i znicze.
<Więcej Zdjęć>