Z życia szkoły

Szczególne osiągnięcia sportowe w latach szkolnych 2016/19


LO Żuromin; 29.04.2019 r.
Kolejni wybitni sportowcy opuszczają mury LO Żuromin......
Z podziękowaniami i statuetkami za: "Szczególne osiągnięcia sportowe w latach szkolnych 2016/19".


Szkolny Klub Sportowy 2019

W Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie realizowana
jest III edycja programu pod nazwą „Szkolny Klub Sportowy  2019”,
finansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.  W  ramach programu,
w szkole od dnia 01.02.2019 r. prowadzone są zajęcia sportowe  z gier
zespołowych, w dwóch grupach ćwiczebnych (dwa razy w tygodniu po 60 min  dla
każdej): dziewcząt  (op. Anetta Fodrowska) i chłopców (op. Andrzej
Morawski). Zajęcia prowadzone będą do dnia 15.12.2019 r., z wyłączeniem
okresu wakacyjnego, po 70 jednostek 60 minutowych dla każdej grupy.

Srebrna Szkoła 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie  jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".
Znak jakości szkoły 2019 r.

Postanowieniem Kapituły miesięcznika „Perspektywy”, licea ogólnokształcące za 2018 rok zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (30% punktów), wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (25% punktów), oraz wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych  (45% punktów). Źródłem danych były protokoły komitetów  głównych olimpiad, zestawienia OKE z wynikami matur.
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie zostało sklasyfikowane w kraju na 465 miejscu (na 1000 punktowanych liceów) oraz w województwie mazowieckim na 94 miejscu (na 150 punktowanych liceów). Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy szkoła ma prawo do używania tytułu honorowego Srebrnej Szkoły 2019
To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz samorządowych (powiatowych), dbających o dobre warunki pracy swoich szkól. Wyniki mają także ogromny wpływ na decyzje uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych, którzy poszukują odpowiedniej dla siebie szkoły.
 

Wojciech Gralewski

dyrektor szkoły

Continuum 2018/2019

Finaliści matematycznego konkursu Continuum

1. Adrian Budzich (IIIa)
 2. Artur Karczewski (Ia)
           3. Dominika Kubkowska (IIIa)
      4. Kamil Paluszewski (IIIb)
     5. Michał Spychalski (IIIa)
              6. Aleksandra Watkowska (IIIa)
  
                                                               Gratulujemy finalistom i życzymy dalszych sukcesów.