Terminarz spotkań rodziców z wychowawcami

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 1. 1.      20.09.2017r. o godzinie 1600 
 • Spotkanie ogólne dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas pierwszych / funkcjonowanie szkoły,BHP na terenie szkoły, oferta zajęć pozalekcyjnych, Statut Szkoły, Plan pracy szkoły, ramowe plany nauczania, podstawa kształcenia ogólnego, wykaz uroczystości szkolnych /
 • spotkania rodziców z wychowawcami klas / tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy, wybór przedstawiciela rad oddziałowych do Rady Rodziców/

 

 1. 2.      27.09.2017r. o godzinie 1600
 • Spotkanie ogólne dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas trzecich / klasyfikacja, promocja i frekwencja za rok szkolny 2016/2017, egzamin maturalny 2018 - zasady, procedury organizowania i przeprowadzania, Statut Szkoły, Program wychowawczo-profilaktyczny, Plan pracy szkoły, ramowe plany nauczania, tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy/
 • spotkanie rodziców z wychowawcami klas / tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy /

 

 1. 3.      15.11.2017r.godz.1600
 • Śródroczne spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich / wyniki nauczania i frekwencja na zajęciach lekcyjnych /

 

 1. 4.      30.02.2017r.godz.1600
 • Półroczne spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich/ wyniki nauczania i frekwencja na zajęciach lekcyjnych, egzamin maturalny /

 1. 5.      29.03.2018r.
 • Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich/ wyniki nauczania i frekwencja na zajęciach lekcyjnych, egzamin maturalny /

 1. 6.      29.03.2018r.
 • Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami uczniów klas pierwszych, drugich / wyniki nauczania i frekwencja na zajęciach lekcyjnych /