Przetargi


Tytuł zamówienia

Modernizacja sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym

Krótki opis

Modernizacja sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym

Termin składania mija: 17 września 2021, 10:00:59

LINK DO SYSTEMU SIDAS
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021   LINK w  pdf

 

Tytuł zamówienia

Przebudowa dachu na budynku Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

Krótki opis

Przebudowa dachu na budynku Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

Termin składania minął: 28 lipca 2021, 10:00:59

LINK