Z życia szkoły

Szkolny Klub Sportowy 2020

W Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie realizowana
jest IV edycja programu pod nazwą „Szkolny Klub Sportowy  2020”,
finansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.  W  ramach programu,
w szkole od dnia 01.01.2020 r. prowadzone są zajęcia sportowe  z gier
zespołowych, w dwóch grupach ćwiczebnych (dwa razy w tygodniu po 60 min  dla
każdej): dziewcząt  (op. Anetta Fodrowska) i chłopców (op. Andrzej
Morawski). Zajęcia prowadzone będą do dnia 15.12.2020 r., z wyłączeniem
okresu wakacyjnego, po 70 jednostek 60 minutowych dla każdej grupy.