Z życia szkoły

Srebrna Szkoła 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie  jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".
Znak jakości szkoły 2019 r.

Postanowieniem Kapituły miesięcznika „Perspektywy”, licea ogólnokształcące za 2018 rok zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (30% punktów), wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (25% punktów), oraz wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych  (45% punktów). Źródłem danych były protokoły komitetów  głównych olimpiad, zestawienia OKE z wynikami matur.
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie zostało sklasyfikowane w kraju na 465 miejscu (na 1000 punktowanych liceów) oraz w województwie mazowieckim na 94 miejscu (na 150 punktowanych liceów). Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy szkoła ma prawo do używania tytułu honorowego Srebrnej Szkoły 2019
To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz samorządowych (powiatowych), dbających o dobre warunki pracy swoich szkól. Wyniki mają także ogromny wpływ na decyzje uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych, którzy poszukują odpowiedniej dla siebie szkoły.
 

Wojciech Gralewski

dyrektor szkoły