Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy: Małgorzata Kalinowska

 

Dzień                                         Godziny pracy

Wtorek                                       8:30 – 13:30

Środa                                         8:30 – 11:30

Czwartek                                    13:00 – 15:00

 

 

Szkolny doradca zawodowy:

Pomoże Ci:

-określić i poznać Twoje predyspozycje zawodowe – wyznaczyć i zaplanować ściężkę do zdobycia upragnionego zawodu

-określić plany zyciowe dotyczące rozwoju zawodowego i kariery

- poznać siebie

-wyznaczyć  sobie realne i odważne cele.

Dostarczy Ci informacji:

- o możliwych kierunkach kształcenia

- o perspektywach zatrudnienia w danym zawodzie na rynkach: lokalnych, krajowych i zagranicznych

Nauczy Cię:

- autoprezentacji

- wiary we własne siły

- prowadzenia rozmowy z potencjalnym pracodawcą

- napisanie i przygotowanie potrzebnych dokumentów

-przedsiębiorczości

-komunikacji

-radzenia sobie ze stresem

-asertywności

Zachęcamy do zapoznania się w nowymi materiałami zawodoznawczymi, zamieszczonymi na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia: 
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca


Opisy powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.