Z życia szkoły

"Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą..."

 

 

 

 

 

"Śpieszmy się kochać ludzi  tak szybko odchodzą..."

 

Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci naszej drogiej Koleżanki Małgorzaty Klimek. Nie możemy uwierzyć, że nie ma Jej wśród nas.

 

Łączymy się w żałobie z rodziną Zmarłej i składamy wyrazy współczucia.

 

Dyrekcja wraz z całą społecznością szkolną

Film promujący szkołę

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia filmu promującego naszą szkołę.
link